Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Rapportages en prognoses

Er zijn verschillende rapportages en begrotingen op financieel gebied. Deze rapportages geven inzicht in de financiële positie van uw onderneming.  Deze rapportages kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij de besluitvorming van banken om u een krediet te verlenen. 

Meest voorkomende rapportages en begrotingen

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting is een financieel overzicht waarin staat aangegeven hoeveel de investering in uw onderneming bedraagt. Een investeringsbegroting kan worden opgesteld bij de start van een onderneming, maar ook bij uitbreiding van de onderneming. Meestal zult u hierbij ook een financieringsplan maken, dat duidelijk maakt waar het geld vandaan moet komen.

Financieringsplan

Dit is een plan om inzichtelijk te krijgen hoe u uw investering gaat financieren. Dit is als het ware een overzicht van het eigen vermogen en van het vreemd vermogen (een lening). Hierdoor ziet u of u kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen. 

Exploitatiebegroting

Dit is een financieel overzicht met de opbrengsten en kosten in een bepaalde periode. Door een exploitatiebegroting krijgt u een indicatie van uw omzet en winst zodat een inschatting kan worden gemaakt van het terugverdienen van de investering.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!