Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Opstellen jaarrekeningen

Voor elke onderneming geldt dat het verplicht is om elk jaar een jaarrekening op te (laten) stellen voor diverse partijen. Uiteraard is het een handig middel om ook zelf inzicht te krijgen in de resultaten van het betreffende jaar. Venema Administraties & Belastingadviseurs heeft jarenlange ervaring met het opstellen van jaarrekeningen. Hierdoor heeft u de garantie dat de jaarrekening volledig en correct is. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en geven u bovendien waardevol (fiscaal) advies.

Wat is een jaarrekening?
Dit is een overzicht van de financiele situatie van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. De balans geeft op een bepaald tijdstip de financiële positie van een onderneming weer. Het is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen. De winst- en verliesrekening geeft het financiele resultaat weer van een bepaalde periode. Het is een overzicht van opbrengsten, kosten en het verschil daartussen (verlies en winst).

Tussentijdse financiele balans en eindbalans
Vanzelfsprekend wilt u niet aan het einde van het jaar voor verrassingen komen te staan. Daarom is zowel het opstellen van een tussentijdse balans als eindbalans aan te raden. Venema zou u bijvoorbeeld per half jaar kunnen voorzien van uw resultaten. 

Voor wie is de jaarrekening van belang?
De jaarrekeningen zijn niet alleen belangrijk voor u als ondernemer, maar ook voor eventuele aandeelhouders, bank of geldschieters. Voor onder andere bv's, nv's en coöperaties is het verplicht om een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel te deponeren. 

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!