Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

 

Alles over de jaarlijkse belastingaangifte voor particulieren

Wat houdt de belastingaangifte in?

De aangifte inkomstenbelasting 2016 of 2017 is er om één keer per jaar vast te stellen wat uw verplichte bijdrage aan de overheid is. Kortom: hoeveel belasting u moet betalen. Ook maakt deze belastingaangifte duidelijk op hoeveel geld u recht heeft van de overheid in de vorm van een teruggaaf. 

Wanneer moet ik belastingaangifte doen?

Heeft u een inkomen uit werk of ontvangt u een uitkering? Dan bent u verplicht om aangifte te doen of belastingaangifte te laten doen en daarmee inkomstenbelasting te betalen. U kunt een aangiftebrief of –formulier hebben ontvangen, waarin staat dat u aangifte van de inkomstenbelasting, omzetbelasting of premievolksverzekeringen moet doen. Ook uw aangifte loonheffing of vennootschapsbelasting kunt u laten invullen door een van de medewerkers van Venema. Vóór 1 april dient uw aangifte te zijn ingediend. Niet indienen of te laat belastingaangifte doen inclusief de juiste gegevens kan een boete tot gevolg hebben.

Wat heeft u nodig?

 • Paspoort of ID-kaart
 • Jaaropgave(n) 2014 werkgever
 • Overzicht eventuele ziektekosten; hieronder vallen ook de tandartskosten en de kosten voor fysiotherapie
 • Overzicht van eventueel betaalde of ontvangen alimentatie
 • Overzicht ontvangen zorgtoeslag
 • Overzicht eventueel voorlopige aanslag of teruggaaf
 • Overzicht eventueel betaalde lijfrentepremies
 • Saldi bank- en beleggingsrekeningen per 1 januari van het belastingjaar
  Huiseigenaren:
 • Jaaropgave hypotheekverstrekker betaalde hypotheekrente
 • WOZ waarde woning
 • Heeft u een woning gekocht of verkocht? Notarisafrekening koop/verkoop eigen woning

Tips

 1. Samen aangifte doen
  Fiscale partners kunnen ook samen aangifte doen. Let er dan op dat u de bijtellingen bij het laagste inkomen optelt en de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt. Niet in alle gevallen is het voordeliger om samen aangifte te doen. Mocht de persoon met het laagste inkomen de hoogste ziektekosten hebben, dan kan het gunstiger zijn als u apart aangifte doet. In sommige gevallen is het echter verplicht om gezamenlijk aangifte te doen.
 2. Levert de belastingaangifte u maar een kleine teruggaaf op?
  Dat betekent een lager belastbaar inkomen. U heeft daarom misschien recht op (meer) zorg- of huurtoeslag of een andere tegemoetkoming (zoals kinderopvangtoeslag).
 3. Controleer aftrekposten
  Kijk goed na of u geen aftrekposten over het hoofd ziet. Denk bijvoorbeeld aan: ziektekosten, pensioenpremies voor zelfstandigen, lijfrentepremies voor pensioen, alimentatie, giften, hypotheekrente en studiekosten.

Venema verzorgt belastingaangiften voor particulieren en ondernemers.
Om kostbare fouten te voorkomen, helpen u wij graag bij uw belastingaangifte!