Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Werk en inkomen

Werk en inkomen: veranderingen in 2018

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van werk en inkomen in 2018. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn bekend.


Minimumloon

Per 1 januari 2018 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag

Bekijk het overzicht met de wijzigingen voor werknemers, werkgevers, opdrachtnemers en opdrachtgevers met wijzigingen voor:
-Minimumloon bij stukloon
-Meerwerk
-Minimumjeugdloon
-Overeenkomst tegen beloning

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog met 3 maanden naar 66 jaar (was 65 + 9 maanden). Bekijk de meest gestelde vragen over de AOW-uitkering. Ook kunt u uw AOW –leeftijd berekenen.

Financiële vergoeding bij ontslag (transitievergoeding) omhoog

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2018 € 79.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000. In 2017 was dit  €77.000.  

Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het jeugd-LIV genoemd.

Uitkering oudere werklozen: IOAW en IOAZ

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. Bekijk de voorwaarden en de bedragen voor 2018 voor een IOAW-uitkering.

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Bekijk de voorwaarden en de bedragen voor 2018 voor een IOAZ-uitkering.

Meer vermogen bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u in 2018 meer vermogen hebben, zoals spaargeld. Bekijk hoeveel vermogen u in 2018 mag hebben

Afschaffing werkbonus

Per 1 januari 2018 vervalt de werkbonus.

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting is vanaf 1 januari 2018 40,85% (dit was 40,8% in 2017). Het tarief in de 4e schijf wordt 51,95% (dit was 52% in 2017).

Wijzigingen heffingskortingen

Per 1 januari 2018 zijn de bedragen van heffingskortingen anders en zijn enkele heffingskortingen aangepast.

De belangrijkste wijzigingen:

Algemene heffingskorting

U ontvangt de algemene heffingskorting als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Bij een inkomen van € 20.142 (was € 19.982) of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan € 20.142 wordt de heffingskorting steeds lager. De maximale korting in 2018 is € 2.265 (was € 2.254).

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. Vanaf 2018 is de maximale arbeidskorting € 3.249 (dit was € 3.223). Vanaf een inkomen van € 33.112 wordt de arbeidskorting steeds lager.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2018 hoger, namelijk maximaal € 1.052 (was € 1.043).

Lees meer over de veranderingen in de heffingskortingen in het eindejaarspersbericht.

Heffingsvrij vermogen omhoog

Spaarders en beleggers betalen in 2018 minder belasting. Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen, gaat omhoog naar € 30.000 (was € 25.000).

Heffing box 3 aangepast

De heffing in box 3 zal per 2018 dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. In 2018 gaat de Belastingdienst uit van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Ouderenkorting

De ouderenkorting gaat in 2018 omhoog met € 115. De ouderenkorting bedraagt in 2018 € 1.418. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden deze korting bij uw belastingaangifte krijgen. 

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Vanaf 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen. Hierdoor telt de Belastingdienst de inkomens van het 18-jarige pleegkind en ouder niet meer op bij het bepalen van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen.

Wajong

De hoogte van de uitkering verandert voor Wajongers die kunnen werken. Vanaf 1 januari ontvangen zij 70% van het wettelijk minimumloon.

bron: rijksoverheid.nl