Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Welke administratieve gegevens bewaart u?

Iedere ondernemer is verplicht om de administratie, bescheiden en andere gegevens met betrekking tot de onderneming te bewaren. Maar welke gegevens en welke btw bewijsstukken moet u nu precies bewaren?


Er zijn drie soorten gegevens die bewaart moeten worden:

-    Basisgegevens, deze moet u zeven jaar lang bewaren (de basisgegevens        van 2006 mogen dus weg). Dit zijn o.a. gegevens m.b.t. het grootboek, de      debiteuren-, crediteuren- en loonadministratie etc.
-    Overige gegevens, hierover kunt u met de belastingdienst afspraken                maken.
-    Gegevens over onroerende zaken, deze moeten negen jaar (volgend op het      jaar van ingebruikname) worden bewaard.

Aantonen btw tarief

Meestal is een goed of dienst belast met het algemene tarief van 21%. In een aantal gevallen is het verlaagde tarief van 6% of het 0% tarief toepasbaar. U moet als ondernemer kunnen aantonen of het btw tarief van 0% of 6% juist is aan de hand van boeken en bescheiden. Deze bewijzen moet u opnemen in uw administratie. 

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.