Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Wat moet u in correspondentie naar klanten zetten?

Onder bedrijfscorrespondentie vallen brieven, e-mails, offertes, brochures, faxberichten en uw website. Reclame-uitingen horen niet bij bedrijfscorrespondentie. Wat moet u allemaal in bedrijfscorrespondentie vermelden?

Volgens de wet moet u uw KvK-nummer noemen in de correspondentie. Deze verplichting geldt oveirgens niet voor een vereniging, stichting, VvE, overheidsinstelling of kerkgenootschap. Naast het KvK-nummer vermeldt u uw handelsnaam. Heeft u een bv of nv waarbij de handelsnaam afwijkt van de statutaire naam? Denk dan aan het volgende:


 • U mag aan de handelsnaam die afwijkt van de statutaire naam niet de letters BV of NV toevoegen.
 • Vermeld de volledige statutaire naam naast de afwijkende statutaire naam
 • Vermeld bij een bv of nv altijd de statutaire zetel van de rechtspersoon

Voor facturen gelden aanvullende verplichtingen:

 • factuurdatum
 • uniek factuurnummer
 • btw-nummer
 • KvK-nummer
 • naam en adres van uw bedrijf
 • rekeningnummer (IBAN)
 • naam en adres van de klant
 • omschrijving, hoeveelheid en aard van het product of de dienst die u heeft geleverd
 • datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid
 • de prijs exclusief btw en inclusief btw
 • het te betalen bedrag aan btw
 • als een verleggingsregeling van toepassing is, vermeldt u: btw verlegd
 • als u levert aan een klant uit een andere lidstaat van de EU, dan vermeldt u op uw factuur ook het btw-nummer van uw klant

Wanneer uw factuur 100 euro of lager is, dan kunt u volstaan met een vereenvoudigde factuur.