Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Verklaring betalingsgedrag gedigitaliseerd

Betalingsgedrag. De opdrachtgever (hoofdaannemer) kan de onderaannemer vragen om een verklaring omtrent zijn fiscale betalingsgedrag. Dit is een verklaring waarin de fiscus vaststelt of en in hoeverre een onderneming tot op heden aan de fiscale verplichtingen heeft voldaan. Dit is van belang voor de ketenaansprakelijkheid. Immers, de hoofdaannemer kan door de fiscus aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffing die door een onderaannemer ten onrechte niet is afgedragen. 


Praktijk. Een van de mogelijkheden om het risico van ketenaansprakelijkheid te beperken, is het vragen van een ‘verklaring omtrent het betalingsgedrag’ van onderaannemers. Dit wordt in de praktijk dan ook veelvuldig gedaan. Veel hoofdaannemers doen geen betalingen zonder een dergelijke verklaring.

 
Nieuw: persoonlijk domein. De fiscus digitaliseert nu deze verklaringen. Met ingang van 1 januari 2018 worden deze namelijk niet langer opgestuurd, maar zullen in het persoonlijk domein van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst klaarstaan. 
Per 1 januari 2018 worden verklaringen inzake betalingsgedrag niet langer opgestuurd, maar zullen in het persoonlijk domein van u als ondernemer op het beveiligde deel van de site van de Belastingdienst klaarstaan.