Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Veranderingen minimumloon 2018

Lees hier wat er per 1 januari 2018 verandert voor werknemers, werkgevers, opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Veranderingen minimumloon voor werknemers

Minimumloon bij stukloon

Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt. Per 1 januari 2018 moet u minimaal het minimumloon verdienen, als uw werkgever u stukloon betaalt.

Overwerk

Werkt u extra uren?


Dan moet uw werkgever vanaf 1 januari 2018 u voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat uw werkgever u ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die u heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet wel altijd minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Daar kan uw werkgever niet van afwijken in de cao. Dit betekent dat u in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld, óók over meerwerk.

 

Veranderingen minimumloon voor opdrachtnemers

Overeenkomst tegen beloning

Werkt u op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan moet uw opdrachtgever u vanaf 1 januari 2018 minimaal het minimumloon betalen.

Veranderingen minimumloon voor werkgevers

Minimumloon bij stukloon

Uw werknemer moet voor ieder gewerkt uur minimaal het minimumloon krijgen, als u hen stukloon betaalt. Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt.

Overwerk

Werkt uw werknemer extra uren? Dan moet uw werknemer gemiddeld minimaal het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit betekent dat u uw werknemer ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die hij heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet uw werknemer wel altijd minstens 108% van het minimumloon betalen. Daar kunt u niet van afwijken in uw cao. Dit betekent dat uw werknemer in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld van zijn loon, óók over meerwerk.

Minimumjeugdloon

U krijgt voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie. Dit krijgt u via het minimumjeugdloonvoordeel. De compensatieregeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017.

Veranderingen minimumloon voor opdrachtgevers

Overeenkomst tegen beloning

Werkt uw opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan moet u uw opdrachtnemer vanaf 1 januari 2018 minimaal het minimumloon betalen.

Meer informatie? Bekijk de Factsheet minimumloon voor opdrachtgevers.

bron: rijksoverheid.nl