Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

De VAR maakt plaats voor een modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. De Belastingdienst gaat vanaf 1 mei kijken of een modelovereenkomst aanwezig is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer er een voorbeeldovereenkomst van de Belastingdienst gebruikt wordt en daar ook naar ‘geleefd wordt’ hebben ze zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De modelovereenkomsten zijn op de site van de Belastingdienst te vinden.


Wanneer de gewenste afspraken niet helemaal binnen de modelovereenkomsten passen dan kunnen ze individueel voorgelegd worden aan de Belastingdienst, zo kan er alsnog zekerheid verkregen worden.

De Belastingdienst heeft een aantal factoren die ze meewegen in de beoordeling of er sprake is van dienstbetrekking:
- de opdrachtnemer mag zich niet of alleen na toestemming van opdrachtgever mag laten vervangen
- opdrachtgever leiding geeft, richtlijnen hanteert en toezicht houdt op het werk van de opdrachtnemer
- opdrachtnemer voor verschillende opdrachtgevers tegelijk mag werken
- opdrachtnemer doorbetaald krijgt bij ziekte of vakantie.

In de praktijk dienen de afspraken in de overeenkomst wel nageleefd te worden.  Anders kan er een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen volgen.

Er geldt nu een overgangsperiode die tot en met 30 april 2017 geldt. Er worden geen VAR-verklaringen meer verstrekt en bestaande VAR verklaringen zijn niet meer geldig.  Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben de inspanningsverplichting om volgens de nieuwe regelgeving te werken en moeten deze periode gebruiken om hun werkwijze aan te passen.

Wilt u meer informatie over de modelovereenkomsten of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.