Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Uw partner werkt mee in de zaak?

Als uw partner gaat meewerken in uw onderneming zijn er een aantal regelingen als het gaat om beloning, namelijk:

  • Er wordt een salaris betaald
  • U heeft recht op meewerkaftrek
  • Er wordt meewerkbeloning betaald
  • Uw partner wordt mede-eigenaar van de onderneming        (man-vrouwfirma)

We lichten dit graag nader toe en zetten de voor en nadelen op een rij.


Meewerkaftrek
Wanneer uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf, dan kunt u recht hebben op meewerkaftrek. Deze aftrekpost mag u in mindering brengen op de winst en is onbelast bij de partner. De meewerkaftrek is afhankelijk van de winst die uw bedrijf maakt en het aantal uren dat uw partner meedraait. De voorwaarde voor deze regeling is dat uw partner minimaal 525 uur per jaar actief is binnen uw bedrijf. Een gedegen urenadministratie is dus een must. Bovendien moeten de activiteiten nader worden gespecificeerd. Werkzaamheden die worden beschouwd als inherent aan een huwelijk of relatie, zijn niet geldig als gemaakte uren.

Meewerkbeloning
Een alternatief voor de meewerkaftrek is de meewerkbeloning voor uw partner. Hij of zij moet dan wel een vergoeding krijgen van meer dan € 5.000,- en mag geen officiële dienstbetrekking hebben. Wel moeten de werkzaamheden meer omvatten dan de gebruikelijke hulp (zoals telefoon aannemen etc.). Daarnaast moet de beloning een realistische afspiegeling zijn ten opzichte van de markt. Wanneer u van deze regeling gebruik maakt, dan mag de meewerkbeloning van de winst worden afgetrokken. De beloning is echter wel belast bij uw partner zelf en er is een premie zorgverzekering verschuldigd. Daarentegen hoeft u geen loonheffingen e.d. in te houden.

Man-vrouwfirma
Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma. Dit is een optie wanneer u samen met uw partner een onderneming start. Voor de man-vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de vennootschap onder firma. Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, dan bent u voor de inkomstenbelasting beide ondernemer. Daardoor kunt u beiden gebruikmaken van de ondernemersregelingen, zoals de zelfstandigenaftrek.

Bij partners die samen een onderneming in de vorm van een vof uitoefenen, is soms sprake van een zogenoemd ongebruikelijk samenwerkingsverband. Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan. Een duidelijk voorbeeld van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistente. Als sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, tellen ondersteunende werkzaamheden niet mee voor het urencriterium. De partner die niet voldoet aan het urencriterium, komt niet in aanmerking voor de speciale ondernemersfaciliteiten. De regels voor de btw en de loonheffingen zijn echter wel hetzelfde als bij de vof.

De man-vrouwfirma is geen rechtspersoon. Elke partner is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de firma. Dit geldt ook als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Wat is voor u voordeliger?
Het voordeel van de regelingen is afhankelijk van de mate waarin uw partner actief is binnen het bedrijf en van de winst die u maakt. Venema Administratie & Belastingadviseurs zoekt het graag voor u uit.

Maak gerust een afspraak voor meer informatie, de aftrekpercentages, een voorbeeldbereking en meer.