Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Opletten bij het inhuren van een ZZP'er!

Hoe weet u dat de door u ingehuurde ZZP’er  een ondernemer is? De belastingdienst heeft kortgeleden bekent gemaakt dat ze beter gaan onderzoeken of er bij het inhuren van een ZZP’er sprake is van ‘schijnondernemerschap’.


Om te zorgen dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is, is het verstandig dit goed in de gaten te houden. Wordt de arbeidsrelatie gezien als dienstbetrekking dan moet u namelijk loonheffing betalen.

Om te bepalen of er sprake is van dienstbetrekking, kunt u zich de volgende dingen afvragen. De volgende vragen moeten met ‘nee’ beantwoord worden:

-    Is de opdrachtnemer verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten?
-    Bent u als opdrachtgever verplicht tot betaling van loon(bijvoorbeeld ook bij ziekte?)
-    Staat de opdrachtnemer in een gezagsverhouding tot u als opdrachtgever?

Geldige verklaring arbeidsrelatie
Wanneer de opdrachtnemer een geldige VAR verklaring heeft, biedt dit zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden.  Uitzondering hierop zijn de VAR-loon en de VAR-ruo (resultaat uit overige werkzaamheden), deze verklaringen bieden geen zekerheid. U zult dan nog steeds moeten controleren of de opdrachtnemer bij u in dienst is. De VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (directeur groot-aandeelhouder) bieden wel zekerheid dat u  geen loonheffingen hoeft in de houden. 

Bij een VAR-wuo en een VAR-dga bent u niet aansprakelijk wanneer de opdrachtnemer toch bij u in dienstbetrekking was, mits u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

-    De omschrijving van het werk in de VAR overeenkomt met het werk dat is      uitgevoerd
-    Het werk binnen de geldigheidsduur van de VAR is uitgevoerd
-    De identiteit van de opdrachtnemer is vastgesteld
-    U een kopie bewaart van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in uw administratie.

Wanneer u twijfelt aan de echtheid van de VAR, kunt u de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt. 

De geldigheid van een VAR is gelijk aan een kalenderjaar. Zorg er dus voor dat u een kopie van de VAR van uw huidige opdrachtnemers voor 2014 in uw administratie heeft.

Wilt u meer informatie over de ZZP'er? Neem vrijblijvend contact met ons op.