Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Nieuw in 2018: Jeugd Lage inkomensvoordeel

Nieuw in 2018: Jeugd lage inkomensvoordeel.
Als u jonge werknemers in dienst heeft, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 mogelijk aanspraak maken op een loonkostenvoordeel. Wanneer heeft u hier recht op? Wat moet u doen om deze tegemoetkoming te krijgen?

Verhoging wettelijk minimumjeugdloon.
Lage-inkomensvoordeel. Met ingang van 1 januari 2018 heeft u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel: het jeugd-LIV (lageinkomensvoordeel). Als u jonge werknemers in dienst heeft, dan kunt u hier mogelijk aanspraak op maken. Deze nieuwe regeling wordt ingevoerd om u te compenseren voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 - 21 jaar per 1 juli 2017 en het feit dat per die datum het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers vanaf 22 jaar (dat was 23 jaar).
 
Wanneer heeft u daar recht op?
Voorwaarden. U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die u in dienst heeft en die voldoet aan drie voorwaarden:
◦ De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
◦ De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk   
  minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen moeten nog worden vastgesteld.
◦ Op 31 december 2017 is de werknemer 18, 19, 20 of 21 jaar.
 
Gemiddeld uurloon
Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (loon werknemersverzekeringen) gedeeld door het aantal verloonde uren. Het is mogelijk om voor dezelfde werknemer een loonkostenvoordeel (bijvoorbeeld omdat deze arbeidsgehandicapt is) te claimen en tegelijkertijd ook in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV.
 
Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De hoogte van het jeugd-LIV hangt af van de leeftijd van de betreffende werknemer en het aantal verloonde uren.
Leeftijd op 31.12.2017 Jeugd-LIV per verloond uur Maximale bedrag per werknemer
18                                  € 0,23                                  € 478,40
19                                  € 0,28                               € 582,40
20                                  € 1,02                                  € 2.121,60
21                                  € 1,58                                  € 3.286,40
 
Wat moet u doen?
Loonaangiftes. U hoeft niets extra te doen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Als u gewoon goede loonaangiftes indient in 2018, dan is dat voldoende.
Let op. Het invullen van het aantal verloonde uren is daarbij belangrijk. Een aparte aanvraag is niet vereist. Het UWV beoordeelt aan de hand van de loonaangiftes of u in aanmerking komt.
 
Hoe ontvangt u de tegemoetkoming?
Pas in 2019. U krijgt voor 15 maart 2019 een voorlopige berekening van het jeugd-LIV waarop u recht heeft. Tot 1 mei 2019 kunt u nog correcties indienen over 2018. Die worden dan nog verwerkt in de definitieve berekening van het jeugd-LIV dat u uiterlijk 1 augustus 2019 ontvangt. De uitbetaling vindt dan vervolgens uiterlijk 12 september 2019 plaats.
 
Het jeugd-LIV wordt ingevoerd om u te compenseren voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en het feit dat per die datum het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers vanaf 22 jaar. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag te doen. Goede loonaangiftes indienen is voldoende.
 
 
Bron: indicator.nl