Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Heeft u een oninbare vordering? Vraag de btw dan terug!

Wanneer u klant zijn factuur niet betaald, kan de btw teruggevraagd worden. Het blijkt dat dit vaak vergeten wordt in de praktijk. Hoe kunt u dit het beste aanpakken?


U kunt bij de Belastingdienst een verzoek om teruggaaf doen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij de Belastingdienst de door u berekende en afgedragen btw terugvragen. U moet de Belastingdienst per brief verzoeken om teruggaaf van de berekende btw. Let er wel op dat u niet de btw als negatief bedrag in uw btw-aangifte verwerkt. Het maken van een creditfactuur is ook geen correcte oplossing, u heeft de prestatie namelijk al geleverd aan uw klant.

U moet het verzoek tot teruggaaf binnen één maand na het einde van het tijdvak indienen waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dit recht ontstaat wanneer kan worden aangenomen dat de klant u niet meer zal betalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de curator een schriftelijk bericht stuurt of een schriftelijk bericht van het incassobureau of correspondentie met uw klant waaruit blijkt dat de betaling niet in de lijn der verwachtingen ligt.

Wilt u meer informatie over het terug vragen van btw? Neem vrijblijvend contact met ons op.