Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Heeft u een BV? Zorg ervoor dat de jaarrekening op tijd is gedeponeerd!

Het is belangrijk om de jaarrekening op tijd te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De termijnen voor het deponeren zijn afhankelijk van het type BV dat u heeft. Voor het deponeren van de jaarrekening van een flex BV gelden andere termijnen dan bij de ‘oude’ BV. 


Een flex-BV is een BV die na 1 oktober 2012 is opgericht. De regels zijn eenvoudiger, goedkoper en flexibeler geworden dan bij de BV van voor die datum. Als BV  bent u verplicht om jaarlijks uw jaarrekening te deponeren ter inzage bij het Handelsregister van de KVK.  Daarbij hoeft u niet de hele jaarrekening te deponeren, een simpele versie volstaat.

Termijnen deponeren “Oude” BV
De jaarrekening moet binnen 5  maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur.  De vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast en dan moet de jaarrekening binnen acht maanden gedeponeerd worden. Het vaststellen van de jaarrekening kan maximaal 6 maanden worden uitgesteld. De jaarrekening moet dus 11 maanden en 8 dagen na het einde van het boekjaar bij het Handelsregister liggen. Wanneer de jaarrekening niet wordt vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet de jaarrekening toch worden gepubliceerd. Dit moet binnen de termijn van 2 maanden na de termijn van 11 maanden. Dus in totaal 13 maanden. 

Termijnen deponeren Flex-BV
Voor de flex-BV gelden andere regels. Bij de flex-BV is het vastgelegd dat bij ondertekening door het bestuur de jaarrekening meteen wordt goedgekeurd als alle aandeelhouders ook bestuurders van de BV zijn. De termijn van 2 maanden vervalt daardoor. In deze situatie bedraagt de termijn 11 maanden en 8 dagen. Dit geldt ook voor de ‘ oude’ BV’s indien de statuten niets anders bepalen. Wanneer u in de statuten opneemt dat ‘de BV alsnog de wettelijke termijn van 2 maanden in acht neemt na het opstellen van de jaarrekening door de bestuurders, ook als die bestuurders tevens aandeelhouder zijn’  blijft de termijn van 13 maanden gelden.

Niet tijdig deponeren. Wat is de consequentie?
Wanneer de jaarrekening niet tijdig wordt gedeponeerd kan als sanctie een geldboete worden opgelegd of in het ergste geval hechtenis staan.  Er kan dan ook bestuurdersaansprakelijkheid gelden in bijvoorbeeld faillissementssituaties. Let er dus op dat u niet aansprakelijk gesteld kan worden door het niet tijdig deponeren van de jaarrekening.