Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Gebruikelijkloonregeling: marktconform salaris arbeid voor eigen bv

Heeft u aanmerkelijk belang in een bedrijf waar u voor werkt? Dan moet u voor uw werkzaamheden een marktconform salaris ontvangen, waar u loonbelasting over dient te betalen. Er zijn twee methoden om te bepalen of uw salaris marktconform is: op basis van vergelijkbare werknemers of op basis van de bedrijfsomzet.


1e methode: marktconform salaris bepalen op basis van vergelijkbare werknemer
Eerst gaat u na of er een vergelijkbare dienstbetrekking is. Bent u bijvoorbeeld senior-jurist, kunt u onderzoeken wat een andere senior-jurist ontvangt voor zijn werkzaamheden. Deze methode is de leidende methode.

2e methode: marktconform salaris bepalen op basis van omzet en kosten
Is er geen vergelijkbare werknemer te vinden? Dan geldt de tweede methode. Hier berekent u de omzet van de bv minus de totale kosten (afgezien van uw salaris). Uw salaris mag niet meer dan 25% afwijken van dit salaris.

Heeft u hierover nog vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.