Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Arbodienst

De regels inzake de arbodienst worden per 1-7-2018 aangescherpt en vanaf die datum kun je een boete krijgen als je, als werkgever, geen contract met een arbodienst hebt afgesloten.


Heb je dit inmiddels wel geregeld dan is onderstaande informatie minder belangrijk, maar wellicht wel goed om te weten.

Iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn werknemers bieden, zieke werknemers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s.

Wanneer is een arbodienst verplicht?
Ook al heb je maar 1 werknemer in loondienst met een 0-urencontract, dan is een arbodienst verplicht. 
Voor ondersteuning bij je arbobeleid is de minimale vereiste om een contract af te sluiten met een bedrijfsarts.

Iedere werkgever is bovendien verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. 
In dit basiscontract staat bij welke taken je je moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. 
Je stelt dit contract gezamenlijk op. De Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT), indien van toepassing, moet instemmen met de inhoud.

Wat als ik geen arbodienst in de arm neem?
Iedere werkgever heeft een zorgplicht en volgens de Arbowet is de minimale vereiste een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.
Heb je dat niet, dan riskeer je vanaf 1 juli 2018 bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van €1.500. 
En heb je wel een basiscontract, maar is een aantal zaken daar niet goed in vastgelegd of is het contract niet compleet, dan kan de Inspectiedienst daar ook boetes voor opleggen variërend tussen de € 750 en € 1.500.