Contact

Raadhuisplein 3
9501 SZ Stadskanaal
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1-1-2020

De Regeling van de minister van Sociale Zaken tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd.
De brutobedragen van het minimumloon worden met ingang van 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:
• € 1653,60 per maand (juli 2019: € 1635,60)
• € 381,60 per week (juli 2019: € 377,45)
• € 76,32 per dag (juli 2019: € 75,49)
Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.
 
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,10.
Per week is dat € 381,60 en per dag € 76,32.
De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.
 
Minimumjeugdloon
De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld:
Leeftijd Staffeling    Per maand   Per week   Per dag
21 jaar en ouder 100% 1653,60      381,60      76,32
20 jaar                  80% 1322,90      305,30       61,06
19 jaar                  60%    992,15        228,95       45,79
18 jaar                  50%    826,80       190,80       38,16
17 jaar                39,5%  653,15        150,75       30,15
16 jaar                34,5%  570,50       131,65       26,33
15 jaar                 30%      496,10     114,50        22,90
 
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.
 
Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.
 
In afwijking daarvan gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd StaffelingBBL Per maand Per week Per dag
20 jaar      61,50%          1016,95      234,70     46,94
19 jaar      52,50%            868,15      200,35     40,07
18 jaar     45,50%             752,40      173,65     34,73
 
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd                            36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder                      10,60                10,05               9,54
20 jaar                                       8,49                  8,04               7,64
19 jaar                                       6,36                  6,03               5,73
18 jaar                                       5,30                  5,03               4,77
17 jaar                                       4,19                  3,97               3,77
16 jaar                                       3,66                  3,47               3,30
15 jaar                                       3,19                  3,02               2,87
 
Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar           6,52                6,18                     5,87
19 jaar           5,57                5,28                     5,01
18 jaar           4,83                4,57                     4,35
 
bron: salarisvanmorgen.nl