Contact

Raadhuisplein 3
9501 SZ Stadskanaal
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl


 

Belastingen

Nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR) per 2020

In 2020 wordt de huidige Kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De korting die men kreeg als jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan btw moest worden afgedragen, vervalt.

Lees meer

Belastingen

Verklaring betalingsgedrag gedigitaliseerd

Betalingsgedrag. De opdrachtgever (hoofdaannemer) kan de onderaannemer vragen om een verklaring omtrent zijn fiscale betalingsgedrag. Dit is een verklaring waarin de fiscus vaststelt of en in hoeverre een onderneming tot op heden aan de fiscale verplichtingen heeft voldaan. Dit is van belang voor de ketenaansprakelijkheid. Immers, de hoofdaannemer kan door de fiscus aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffing die door een onderaannemer ten onrechte niet is afgedragen. 

Lees meer

Belastingen

Mag de belastinginspecteur zomaar alles vragen?

Voor belastinginspecteurs is het natuurlijk belangrijk zoveel mogelijk inzage te hebben in gemaakte kosten, zodat gekeken kan worden naar de aftrekbaarheid van de uitgaven. Maar wat als privacy en transparantie met elkaar botsen?

Lees meer

Belastingen

Vraag eenvoudig uw oninbare vordering terug

Wat doet u als een klant uw factuur niet betaalt? Klanten die niet betalen, dat is al vervelend genoeg. De btw terugvragen, die u al aan de belastingdienst heeft betaald, is ook nog eens lastig.

De huidige regels voor het terugvragen van btw bij oninbare vorderingen zijn tijdrovend en ingewikkeld. Gelukkig gaat dit veranderen. In de zomer van 2016 heeft de overheid een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd om de btw teruggave en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger te maken. Hoe gaat de regeling er vanaf 1 januari 2017 uitzien?

Lees meer

Belastingen

Heeft u de buitenlandse btw al teruggevraagd?

Bent u ondernemer en koopt u veel producten in uit andere EU-lidstaten? In dat geval kunt u vaak buitenlandse btw terugvragen. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Voor de in 2015 betaalde buitenlandse btw moet dit verzoek uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst worden ingediend.

Vraagt u zich af of u ook de buitenlandse btw kunt terugvragen en heeft u hier eventueel hulp bij nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.