Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Praktijkleren verlengd tot 2023


Praktijkleren definitief verlengd tot 2023


WBSO
De verlenging van de subsidie praktijkleren tot 2023 is een feit. Het besluit is op 5 december door minister Van Engelshoven (OCW) gepubliceerd in de Staatscourant. 


Woelige tijden voor Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren beleeft woelige tijden. In discussies over de noodzaak van een financiële stimulans voor het beschikbaar stellen van leerwerkplaatsen was de Subsidieregeling praktijkleren altijd een lijdend voorwerp. Met als dieptepunt een geplande verlaging van het normbedrag per leerling als gevolg van bezuinigingen, en het niet willen voortzetten van de regeling na 2019. Een in opdracht van de minister uitgevoerde evaluatie van de regeling en een motie van Lodewijck Asscher op 21 september zorgde er in ieder geval voor dat de geplande bezuiniging niet doorging. Nu heeft de minister dus besloten dat de subsidieregeling ook na volgend jaar wordt gecontinueerd, en vervalt per 1 januari 2023.

Ook hbo-studenten gezondheidszorg vallen nu onder de regeling

Bovenop dit goede nieuws komt nog een uitbreiding van de regeling voor hbo-studenten uit de gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, die een duaal of deeltijdtraject volgen. Hiermee hoopt de minister in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt in deze sector, de noodzaak tot opscholing van mbo-gediplomeerden en een gebrek aan middelen bij werkgevers.

Bron: PNO Consultants