Contact

Kijlstraat 28
9571 AL 2e Exloërmond
Telefoon 0599 - 671518

Fax 0599 - 672216
E-Fax 084 - 723 9277
info@venema-belastingadviseurs.nl

Vraag eenvoudig uw oninbare vordering terug

Wat doet u als een klant uw factuur niet betaalt? Klanten die niet betalen, dat is al vervelend genoeg. De btw terugvragen, die u al aan de belastingdienst heeft betaald, is ook nog eens lastig.

De huidige regels voor het terugvragen van btw bij oninbare vorderingen zijn tijdrovend en ingewikkeld. Gelukkig gaat dit veranderen. In de zomer van 2016 heeft de overheid een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd om de btw teruggave en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger te maken. Hoe gaat de regeling er vanaf 1 januari 2017 uitzien?


Inhoud nieuwe wetsvoorstel

• Vanaf 1 januari 2017 kan btw op oninbare vorderingen in de reguliere btw aangifte worden teruggevraagd;
• De btw kan als oninbaar worden beschouwd wanneer de vordering langer dan één jaar na opeisbaarheid nog niet is voldaan. U hoeft dan geen nader bewijs meer te leveren;
• Als de vorderingen na het terugvragen van de btw wegens oninbaarheid alsnog (deels) wordt betaald, moet deze btw weer worden afgedragen;
• Voor crediteuren staat er ook een wijziging gepland. De termijn waarbij de in aftrek gebrachte btw bij niet-betaling van de schuld in ieder geval moet worden terugbetaald, wordt ingekort van twee naar één jaar;
• Voor vorderingen die voor 1 januari 2017 zijn ontstaan, geldt een overgangsregeling. Daarvoor geldt dat de termijn van één jaar pas op 1 januari gaat lopen.

Wanneer u nu al vorderingen heeft waarvan u verwacht dat u ze niet meer zult innen voor 2017, zult u dus ofwel moeten aantonen dat de vordering niet meer inbaar is, of moeten wachten tot 1 januari 2018. Tip: leg alvast een dossier aan met correspondentie, herinneringen etc.

Het wetsvoorstel kan nog iets gewijzigd worden naar aanleiding van reacties op het voorstel. Het definitieve wetsvoorstel wordt binnenkort ingediend en moet worden aangenomen door het parlement. Deze kans is echter groot. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen over het terugvragen van btw? Neem vrijblijvend contact met ons op.